Wie zijn wij?

Rinze Heerink

Ontwikkelingspsycholoog (MSc)

Suzanne Stigter

Ontwikkelingspsycholoog (MSc)
Wij zijn psychologen met een expertise in het gedrag van jeugd. Onze specialisatie is de ontwikkeling van interventies om gezond gedrag, zoals balans in schermgebruik, te bevorderen. Naast Kijk omhoog is Rinze werkzaam in het onderwijs als Hbo-docent verpleegkunde. Ook is hij betrokken bij het preventieproject "School's cool" als thuismentor.
Suzanne werkt bij de Universiteit van Amsterdam aan onderzoek naar smartphonegebruik, sociaal gedrag en mentale gezondheid. Verder voerde zij vanuit de universiteit een anti-pest interventie uit op middelbare scholen. Stichting Kijk omhoog en het lesprogramma zijn onze zelfstandige initiatieven.

Stichting Kijk omhoog helpt kinderen

Kinderen die nu opgroeien kunnen zich geen leven zonder smartphones voorstellen. Alhoewel smartphones veel te bieden hebben, brengt overmatig gebruik (gezondheids)risico’s met zich mee. 

De missie van Stichting Kijk omhoog is om bewustheid van die risico's te vergroten en kinderen te helpen om op een verantwoorde wijze gebruik te maken van smartphones.

Voor bewust smartphonegebruik

Wij ontwikkelden een wetenschappelijk onderbouwd lesprogramma ter bevordering van bewust smartphonegebruik onder kinderen.  

In ons lesprogramma betrekken wij zowel kinderen als ouders. Zij spelen beiden een grote rol bij het aanleren van gewoontes van smartphone- en schermgebruik.